8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników; kawa; networking

9.00 Otwarcie konferencji

Konferencję prowadzi:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anita Białek, Dziennikarka telewizyjna i radiowa.

 

Wystąpienia:

Artur Wyglądała – Prezes ELIKS Audytorska Sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, Prezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club

dr inż. Zbigniew Sebastian, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Sławomir Hryniewicz, Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich

Wręczenie certyfikatów firmom pracującym zgodnie z wytycznymi zawartymi w DEKLARACJI DOBRYCH PRAKTYK.

 

PANEL I

9.20 Rola biur rachunkowych w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Panel ekspercki.

– różnice w funkcjonowaniu księgowych i biur rachunkowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, czy i co warto zaimplementować
– oczekiwania przedsiębiorców wobec biur rachunkowych, o czym właściciel biura powinien wiedzieć aby wyprzedzić konkurencję
– profil idealnego biura rachunkowego
– nowe technologie i usługi, szanse i zagrożenia dla przyszłości biur rachunkowych i zawodu księgowego

– budowanie zaufania kontrahentów

 

10.15 . Deprecjacja zawodu księgowego. Rola i zadania instytucji zrzeszających księgowych i biura rachunkowe na rzecz rozwoju branży. Panel ekspercki.

– rola księgowego i jego wpływ na rozwój gospodarczy, bankructwo przedsiębiorcy czy przeciwdziałanie korupcji; etyka i uczciwość- DNA księgowego i biura rachunkowego
– ranga zawodu w Polsce i we współczesnym świecie, zawód zaufania publicznego
– zabezpieczenie przyszłości zawodu, światowe trendy

– odpowiedzialność społeczna księgowego i biura rachunkowego

11.15 . Jak zarabiać na usługach księgowych? Czyli jak poradzić sobie z presją cenową klientów, wysokimi kosztami pracy, gwałtownie zmieniającymi się przepisami i pędzącą technologią?

 

11.45 Przerwa kawowa

 

PANEL II

12.00 Pracownicze plany kapitałowe. Nowe wyzwania dla przedsiębiorców i księgowych. Panel ekspercki.

 

13.00 Rachunkowość innowacji gospodarczych, START-UPów. Panel ekspercki.

 

14.00 Lunch

 

PANEL III

 

14.30 – 14.45 Jak nie rozwijać biura rachunkowego?

– przewrotna prezentacja pokazująca najczęstsze błędy popełniane przez biuro rachunkowe

 

14.45 Odpowiedzialność księgowego i biura rachunkowego  w kontekście Kodeksu karnego skarbowego. Umowa o świadczenie usług księgowych – elementy przedmiotowo istotne dla stron kontraktu.

15.30 Praktyka benchmarkingu oraz przygotowania opisów zgodności na potrzeby dokumentacji cen transferowych. Rekomendacje Grup Roboczych Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów.

16.30 Losowanie nagród, konkurs wizytówek. Zakończenie konferencji

 

 

 

Dodatkowo dla wszystkich uczestników konferencji:

Katedra doradztwa podatkowego i księgowego.

Katedra innowacji i technologii

Katedra Prawa

Katedra Wellbeingu

Strefa relaksu