Konferencja 2019

AGENDA

8.00 – 8.30 Rejestracja uczestników; kawa; networking

8.30 Otwarcie konferencji

Konferencję prowadzi:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anita Białek, Dziennikarka telewizyjna i radiowa.

 

Wystąpienia:

Artur Wyglądała – Prezes ELIKS Audytorska Sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, Prezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club

dr inż. Zbigniew Sebastian, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Sławomir Hryniewicz, Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich

Wręczenie certyfikatów firmom pracującym zgodnie z wytycznymi zawartymi w DEKLARACJI DOBRYCH PRAKTYK.

 

PANEL I

9.00 Rola biur rachunkowych w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Panel ekspercki.

– różnice w funkcjonowaniu księgowych i biur rachunkowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej,  czy i co warto zaimplementować
– oczekiwania przedsiębiorców wobec biur rachunkowych, o czym właściciel biura powinien wiedzieć aby wyprzedzić konkurencję
– profil idealnego biura rachunkowego
– nowe technologie i usługi, szanse i zagrożenia dla przyszłości biur rachunkowych i zawodu księgowego

– budowanie zaufania kontrahentów

moderator:

Agnieszka Jarosz Manager Zarządzający TAXXO/Columb Technologies SA

paneliści:

Sławomir Hryniewicz, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich

Szymon Niestryjewski, właściciel SN Accounts Ltd

Anna Lis, Prezes Zarządu CMM Consulting Marketing Management Sp. z o.o.

Beata Kaźmierczak, Właściciel Biura Rachunkowego „Grupa Księgowych i Doradców Beata Kaźmierczak”

Dariusz Kozłowski, Lider i główny pomysłodawca przedsięwzięcia „Ksiegowy-24.pl”

 

10.00 Wellbeing zaczyna się w głowie

Agnieszka Czerkawska, Wellbeing Institute

10.10  Deprecjacja zawodu księgowego. Rola i zadania instytucji zrzeszających księgowych i biura rachunkowe na rzecz rozwoju branży. Panel ekspercki.

– rola księgowego i jego wpływ na rozwój gospodarczy, bankructwo przedsiębiorcy czy przeciwdziałanie korupcji; etyka i uczciwość- DNA księgowego i biura rachunkowego
– ranga zawodu w Polsce i we współczesnym świecie, zawód zaufania publicznego
– zabezpieczenie przyszłości zawodu, światowe trendy

– odpowiedzialność społeczna księgowego i biura rachunkowego

moderator:

Mirosława Wysocka, Właściciel Biura Usług Księgowych i Marketingowych

paneliści:


dr Teresa Cebrowska, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów


Joanna Kraj-Plenkiewicz, Prezes Zarządu firmy CODG Sp. z o.o.


Dorota Kania, Właściciel Biura Rachunkowego, Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Bielsku-Białej


prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, Prezes  Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rafał Szafraniec, Partner, Tax Practice, Wroclaw Office

 

11.00 . Jak nie rozwijać biura rachunkowego?

– przewrotna prezentacja pokazująca najczęstsze błędy popełniane przez biuro rachunkowe

 

Prowadząca:

Marzena Konstantynowicz, Prezes Zarządu Surf4Tax Sp. z o.o.

11.15 Przerwa kawowa

PANEL II

11.30 Jak zarabiać na usługach księgowych? Czyli jak poradzić sobie z presją cenową klientów, wysokimi kosztami pracy, gwałtownie zmieniającymi się przepisami i pędzącą technologią?

Prowadząca:

Małgorzata Latuszek, Prezes Zarządu Taxxo/Columb Technologies SA

12.00 Rachunkowość innowacji gospodarczych, START-UPów. Panel ekspercki.

– ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową a rozwój startupów
– ścieżka rozwoju startupu i bariery rozwojowe
– wycena startupów i jej skutki

– ekosystem wspierający rozwój startupów

Moderator:

Waldemar Dotkuś, emerytowany prof. Uniwersytetu Ekonomicznego. Wykładowca dla praktyków w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członek Zarządu OD SKwP, członek Rady Naukowej ZG SKwP.

Paneliści:

Grzegorz Krzos, dr hab. prof.UE, prowadzi działalność biznesową, badawczą i dydaktyczną z zakresu realizacji projektów startupowych, w tym projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków krajowych i UE

 

dr Władysław Fałowski, Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Sekretarz Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Piotr Sołtysiak, dyrektor ds. finansowych Wrocławski Park Technologiczny

Barbara Bober-Kondrasiuk, Departament Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miejski Wrocławia

13.00 Lunch

PANEL III

13.30 Szkolenia i codzienny dostęp do unikalnej wiedzy jako sposób sprawnego funkcjonowania Biur Rachunkowych w kontekście zmieniających się przepisów

Prowadzący:

Paweł Jędrzejak, Certyfikowany Trener Biznesu, ukończony program trenerski IBD Business School

13.45 Ewolucja pliku JPK – kierunek i zakres zmian. Zasady dochowania należytej staranności. Ulga na złe długi. 

Prowadzący:

Zbigniew Wiliński, Dyrektor Biura Strategii Kaczmarski Group Sp. z o.o. Sp. K.

Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów.

14.30 Pracownicze Plany Kapitałowe. Nowe wyzwania dla przedsiębiorców i księgowych. Panel ekspercki.

– czym są PPK, korzyści wynikające z wprowadzenia PPK
– własność środków i zasady dziedziczenia
– zarządzanie PPK, ewidencjonowanie danych i składek uczestników programu

– rola pracodawcy i wynikające z niej obowiązki dla firmy oraz biura rachunkowego, rozwiązania IT – ułatwiające podmiotom uczestnictwo w PPK

Moderator:

Dariusz Selak, Dyrektor Biura, Biuro Relacji z Klientami PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Paneliści:

Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu PKO TFI

Jakub Boberski, Taxa Group

Joanna Kraj-Plenkiewicz, Właściciel firmy CODG Sp. z o.o.

Mateusz Kozłowski, Ekspert Regionalny PPK, Biuro Relacji z Klientami PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Tomasz Wantuch, Dyrektor ds Sprzedaży Departament Sprzedaży Detalicznej Skarbiec TFI SA

15.15 Odpowiedzialność księgowego i biura rachunkowego  w kontekście Kodeksu karnego skarbowego. Umowa o świadczenie usług księgowych – elementy przedmiotowo istotne dla stron kontraktu.

Moderator:

Adwokat Artur Nowicki, Kancelaria Nowicki&Partnerzy

Paneliści:

Karolina Bisek,  Karolina Bisek  Kancelaria Prawno-Księgowa, Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

Aleksandra Maruszczak, Kancelaria Nowicki&Partnerzy

Katarzyna Szczepańska, Willis Towers Polska Sp. z o.o.

Krzysztof Kwaśniewicz, CASUS IURIS Kancelaria Radców Prawnych

Robert Babiew, Kierownik Działu Spraw Karnych Skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu

16.00 Schematy podatkowe

Prowadzący – Arkadiusz Gaczyński Taxa Group

17.00 Losowanie nagród, konkurs wizytówek. Zakończenie konferencji

PATRONAT  MERYTORYCZNY

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

SPONSORZY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI