Prelegenci w roku 2023

Anita Białek

Dziennikarka telewizyjna i radiowa. Menedżer, z doświadczeniem biznesowym m.in.w branży medialnej, energetycznej, gazowej oraz bankowości. Zajmowała stanowiska kierownicze, dyrektor generalny i redaktor naczelny TVP Wrocław, dyrektor biura komunikacji i marketingu w spółce energetycznej, posiada doświadczenie na samodzielnych stanowiskach doradców do spraw komunikacji i PR. Zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki energetycznej, brała udział w wielu projektach rozwojowych  i restrukturyzacyjnych m.in. w zakresie restrukturyzacji pionowej jak i poziomej dużej spółki energetycznej (EnergiaPro, Tauron),brała udział we  wdrożeniach strategii biznesowych oraz PR-owych,wielokrotnie pełniła funkcję rzecznika prasowego.

Jakub Boberski

Doradca podatkowy (nr wpisu 10377) od 2005 r.
KraftTax.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, następnie pracując w firmach doradczych Roedl & Partner oraz Deloitte.
Autor i współautor licznych publikacji (artykułów, pozycji książkowych) o tematyce podatkowej. Prowadzi szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych.
Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz działań restrukturyzacyjnych dla spółek i firm.

Arkadiusz Gaczyński

Doradca podatkowy nr wpisu 13359, KraftTax, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte Legal Pasternak, Korba i wspólnicy s.k. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z przekształceniami podmiotów gospodarczych oraz tematyki cen transferowych. Współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Beata Kostrzycka

Ekspert z zakresu księgowości i prawa podatkowego. Praktyk z doświadczeniem od 2005 roku, zdobytym w pracy w działach księgowych oraz przy zarządzaniu biurem rachunkowym. Autorka licznych artykułów o tematyce księgowo-podatkowej, w tym publikowanych w takich portalach jak Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i Poradnik Przedsiębiorcy. Uczestniczka prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Finansów. Obecnie czuwająca nad rozwojem oprogramowania wFirma dla Biur Rachunkowych..

Małgorzata Lewandowska

Specjalistka z zakresu księgowości i podatków. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współtwórca oprogramowania wFirma dla Biur Rachunkowych, w ramach którego jako ekspert wspiera biura rachunkowe. Autorka licznych artykułów i opracowań z tematyki księgowo-podatkowej w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy oraz publikacji, które ukazały się w mediach takich jak Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna..

Paweł Jędrzejak

Paweł Jędrzejak, Certyfikowany Trener Biznesu, ukończony program trenerski IBD Business School

Mirosława Wysocka

Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec w SKwP Oddział we Wrocławiu. Właściciel Biura Rachunkowego, Doradca Podatkowy

Kajetan Kubicz

Kajetan jest adwokatem i ekspertem z zakresu podatku VAT. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce oraz w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego i restrukturyzacyjnego świadcząc usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz uczestnicząc w licznych audytach podatkowych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz Klientów działających w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej oraz handlowej. Obecnie jest odpowiedzialny za bieżące doradztwo prawno-podatkowe, zarówno dla Klientów krajowych, jak i zagranicznych, głównie z obszaru VAT, w tym w zakresie wdrażania JPK_VAT. Jest autorem kilkuset wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz o dokonanie klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie opodatkowania VAT. Włada biegle językiem angielskim. ..

Przemysław Kuszaj

Senior Key Account Manager od 12 lat  w Wolters Kluwer Polska sp. z o.o, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego kierunek Ekonomia.

Prof. zw. dr hab. Marian Noga

  • Profesor nauk ekonomicznych od 1995 roku
  • Kierownik Katedry Makroekonomii AE Wrocław
  • Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii AE Wrocław
  • Dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  • Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  • 2000 – 2004 – Senator IV i V kadencji RP. W latach 2001 – 2004 Przewodniczący Senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. M. in. Sprawozdawcza w Senacie Ustawy: Kodeks Spółek Handlowych i Ustawy o obliczaniu Produktu Krajowego Brutto.
  • 2004-2010 Członek Rady Polityki Pieniężnej
  • Przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych PAN , Oddział we Wrocławiu [2007-2014]
  • Obecnie , od 2013 roku Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
  • Stały komentator ekonomiczny w telewizji, radio i w gazetach

Autor:
34 monografii [ 1 za granicą w USA i Wielkiej Brytanii, 1 w Niemczech]
150 artykułów naukowych opublikowanych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Rosji, Niemczech
Obszar badań : polityka pieniężna, makroekonomia, ekonomia kultury i neuroekonomia

Dorota Kania

Pracę w księgowości rozpoczęła w 1996 roku.

Od 2007 jest właścicielem Biura Rachunkowego  w Bielsku-Białej.  Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział w Bielsku-Białej.

Od 2018 roku należy grupy BNI PARTNERS należącej do międzynarodowej grupy biznesowej.

W swojej pracy stara się przekonać przedsiębiorców, że księgowość to nie zło konieczne i kotwica dla firmy lecz ważny partner w biznesie, który w oparciu o właściwe narzędzia, dostarcza cennych informacji przy podejmowaniu kluczowych i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Sławomir Hryniewicz - przedsiębiorca

Właściciel firmy EKO-MIX Company oraz Współwłaściciel Browaru Caminus.
Absolwent dawnej Akademii Ekonomicznej.
Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich
Członek wielu gremiów jak : Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki,  Powiatowa Rady Rynku Pracy, Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

Joanna Kraj-Plenkiewicz

Prawnik, doradca podatkowy. Further information. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Od 1991 r. prowadzi działalność gospodarczą Biuro Rachunkowe, Kancelaria Podatkowa.
Od 2004 r. założycielka i Prezes Zarządu Centrum Obsługi Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Spółki Doradztwa Podatkowego, kompleksowo świadczącej usługi w zakresie prawidłowego ustalania zobowiązań podatkowych, obsługi rachunkowo-finansowej firm, doradztwa podatkowego, prawnego, ekonomicznego, reprezentacji przedsiębiorców w sporach w sprawach podatkowych, przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także z zakresu wsparcia przedsiębiorców w doborze właściwych rozwiązań podatkowych.

CODG jest członkiem Business Centre Club, do której została zaproszona jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej a także akceptująca zasady kodeksu honorowego.

CODG Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego trzykrotnie (w roku 2015,2017,2018) otrzymała tytuł Firmy Dobrze Widzianej, stanowiący wyraz uznania i podziękowania firmie, jej kierownictwu i pracownikom, za zaangażowanie społeczne oraz realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club, pod patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za wykonywane usługi CODG sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego została nagrodzona w 2015r – Medalem Europejskim, za doradztwo podatkowe i kompleksowe usługi księgowe.

W 2017r. – Medalem europejskim za doradztwo podatkowe w procesie przekształcenia firm, w tym doradztwo podatkowe i prawne oraz koordynacja działań w procesach zmiany form prawnych, łączenia i podziału firm prowadzonych w formie jednoosobowej, spółek osobowych lub osób prawnych oraz kompletna obsługa dokumentacji przekształceniowej.

W 2018r – Medalem Europejskim za edukację lokalnych przedsiębiorców.

Gala wręczenia wyróżnienia odbyła się w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Medal europejski to wyróżnienie dla wyrobów i usług, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego, przyznawane przez Business Center Club i Komitet Ekonomiczno-Społeczny z Brukseli.

Z inicjatywy i pomysłu Joanny Kraj-Plenkiewicz powstało Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Kłodzkich oraz Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej, działający na zasadach samofinansowania, którego głównym celem jest zintegrowanie środowiska przedsiębiorców oraz wymiana kontaktów środowisk biznesowych i okołobiznesowych. W ramach klubu realizowany jest projekt „Giełda Kontaktów”, podczas którego odbywają się cykliczne spotkania przedsiębiorców umożliwiające promocję firm i jej produktów. Nawiązane kontakty mają bezpośredni wpływ na rozwój firm, pozyskanie nowych odbiorców, dostawców lub zmniejszenie kosztów w prowadzonej działalności. Projekt został nominowany i wyróżniony w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie Kryształy 2016 i 2017, a także wyróżniony w Konkursie Kłodzka Róża 2016 organizowanym przez Starostwo Kłodzkie.

dr Beniamin Noga

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu IHI w Zittau (Niemcy). Autor ponad 20 publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu w sporcie. Współautor podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Praktyk zarządzania, członek zarządów, dyrektor finansowy wielu MŚP. Interesuje się sportem, lingwistyką i etnografią.

Arkadiusz Lewandowski

przedsiębiorca i finansista  z wykształcenia, z zawodu i z pasji. Jest współzałożycielem i CEO Altera.co, w którym wspólnie z zespołem wykorzystując technologię cyfryzuje usługi księgowe w Polsce. Altera poza informacjami o podatkach daje przedsiębiorcom dane finansowe niezbędne do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Podczas swojej kariery optymalizował, automatyzował i usprawniał procesy biznesowe i finansowe, dzięki czemu księgowi oszczędzają każdego miesiąca setki godzin  żmudnej, powtarzalnej pracy i mogą dzięki temu wykorzystać czas na pracę kreatywną, a przedsiębiorcy – zyskują przewagę na rynku. Poza pracą jest maratończykiem, zdobywcą tytułu Iron Man, podróżnikiem i intelektualistą. Pasjonuje się sportem, modelami zarządzania, psychologią w biznesie i rozwojem osobistym

Ludwika Nawrot

Licencjonowany doradca podatkowy. Od maja 2022 r. współpracuje z Kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM wspierając polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki w tematach podatkowych. Doradza w zakresie wyboru najkorzystniejszego modelu biznesowego i w realizacji projektów due diligence mających na celu ograniczanie ryzyka podatkowego w prowadzonej działalności. Ponadto reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jest wielokrotnym prelegentem konferencji i szkoleń podatkowych, zarówno o charakterze otwartym, jak i dedykowanych określonym klientom.

Mateusz Jabłoński

Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskał tytuł adwokata.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

Jako adwokat sporządził szereg wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości oraz występował jako pełnomocnik dłużników w obu typach postępowań. Nadzorował kilkadziesiąt postępowań o zatwierdzenie układu. W 2021 roku zdał egzamin i otrzymał tytuł licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W 2023 roku natomiast uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego (w Polsce jest ich tylko około 100).

Przez szereg lat był zaangażowany w III sektorze, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Przyszłość Pokoleń. Bardzo dobrze zna język angielski, co potwierdza posiadanie certyfikatu ILEC (International Legal English Certificate).

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, miłośnik i zawodnik trójboju siłowego.

Monika Hernik-Oko

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) na kierunku Budownictwo.

Ukończyła studia podyplomowe – Zawód Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Profesjonalny mediator gospodarczy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła także wiele szkoleń z zakresu mediacji i negocjacji.

W tym roku uzyskała certyfikat potwierdzający kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Założycielka oraz członek zarządu Stowarzyszenia #wartomediować

Agnieszka Opalińska

Ekspert projektu Księgowość, enova365. Absolwentka Filologii Polskiej
oraz Rachunkowości i Finansów, dyplomowany księgowy. Od 10 lat związana z
branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem, projektowaniu
narzędzi księgowych oraz realizacji wdrożeń systemów w dużych
organizacjach pozarządowych

Włodzimierz Urbański

Z branżą IT związany od 20 lat, zajmując się zarówno rozwiązaniami sprzętowymi, jak i softwear’owymi oraz usługami. Współpracował z takimi firmami jak Grupa Emax, Sygnity czy też Komputronik S.A w. Od lat współpracuje z Komputronik Biznes Sp. z o.o. zarządzając zespołem wsparcia sprzedaży aplikacji biznesowych. Koncentruje się na idei zarządzania procesowego, tematyce przetwarzania dokumentów oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych, wspierających realizację tego typu działań

Małgorzata Czarnecka

Posiada wszechstronne doświadczanie księgowe, pasjonuje się nowymi technologiami.W 360 Księgowość zajmuje się rozwojem programu i dba o jego zgodność z obowiązującym prawem.

Anna Mierzejewska

Biegły rewident, Prezes Zarządu U-FIN Sp. z o.o. Współwłaściciel i Prezes Zarządu firmy U-FIN Sp. z o.o. oraz U-FIN Audyt Sp. z o.o. Współtwórca oprogramowania dla branży finansowej i biegłych rewidentów.  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz biegły rewident. Doświadczenie zawodowe od samego początku związane z audytem i rachunkowością. Wiele lat pracowała w firmie audytorskiej z wielkiej czwórki oraz firmach z kapitałem zagranicznym.

Bartłomiej Bilski

Wiceprezes Zarządu Easy Check Sp. z o.o.  odpowiedzialny za finanse spółki. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończył z wyróżnieniem studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej. Pełni również funkcje Dyrektora Departamentu Finansów w KRD BIG SA, z którym związany jest już od 12 lat. Wcześniej zdobywał doświadczenie w bankowości oraz doradztwie finansowym.

Paweł Kamiński

Dyrektor Sprzedaży Easy Check Sp. z o.o. Związany z branżą finansową od ponad 16 lat. W IPF Digital jako Country Manager odpowiadał m.in. za budowanie nowego biznesu oraz rozwój aktualnych kanałów sprzedaży ze szczególnym naciskiem na instytucje fintechowe. W ostatnim czasie w roli Country Managera wspierał ekspansję na Polski rynek w firmie Neopay, odpowiadał za rozwój biznesu, produktu i partnerstwa strategiczne z czołowymi firmami z branży e-commerce w Polsce. Wcześniej pracował m. in. dla iwoca na stanowisku Head of Brokers and Operations. Doświadczenie zdobywał również w takich bankach jak Getin Noble Bank, Idea Bank czy w Citi Handlowym w obszarze sprzedaży i nowego biznesu. Studiował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technicznej.

Scroll to Top