6 październik 2022 III Ogólnopolska Konferencja Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców

Anita  Białek

Dziennikarka telewizyjna i radiowa. Menedżer, z doświadczeniem biznesowym m.in.w branży medialnej, energetycznej, gazowej oraz bankowości. Zajmowała stanowiska kierownicze, dyrektor generalny i redaktor naczelny TVP Wrocław, dyrektor biura komunikacji i marketingu w spółce energetycznej, posiada doświadczenie na samodzielnych stanowiskach doradców do spraw komunikacji i PR. Zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki energetycznej, brała udział w wielu projektach rozwojowych  i restrukturyzacyjnych m.in. w zakresie restrukturyzacji pionowej jak i poziomej dużej spółki energetycznej (EnergiaPro, Tauron),brała udział we  wdrożeniach strategii biznesowych oraz PR-owych,wielokrotnie pełniła funkcję rzecznika prasowego.

 

  Jakub Boberski

Doradca podatkowy (nr wpisu 10377) od 2005 r.
Współzałożyciel TaxAGroup. Partner, Członek Zarządu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, następnie pracując w firmach doradczych Roedl & Partner oraz Deloitte.

Autor i współautor licznych publikacji (artykułów, pozycji książkowych) o tematyce podatkowej. Prowadzi szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych.

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz działań restrukturyzacyjnych dla spółek i firm.

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty swoją pracę zawodową rozpoczął w 1977 roku w Zakładzie Rachunku i Analizy Kosztów na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Od 1995 roku Kieruje Katedrą Rachunkowości Finansowej i Kontroli obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Rachunkowości. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów naukowych. Wypromował wielu młodych naukowców pozostając opiekunem wielu prac magisterskich i doktorskich, a także recenzował wiele prac naukowych. Jako kierownik Katedry od 2000 roku organizuje coroczną konferencję naukową „NORA” – Normy Rachunkowości, w ramach której spotykają się specjaliści rachunkowości dyskutując na wąskie tematycznie związane z rachunkowością aktualne zagadnienia, nie tylko z Polski ale również z zagranicy.

Od 2003 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także pozostaje członkiem Rady Programowej czasopisma „Rachunkowość”.

Za swoje zasługi w pracy społecznej został odznaczony odznakami Złotą oraz Złotą z diamentem „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Arkadiusz Gaczyński

Doradca podatkowy nr wpisu 13359, Menadżer w Tax Advisors Group, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte Legal Pasternak, Korba i wspólnicy s.k. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z przekształceniami podmiotów gospodarczych oraz tematyki cen transferowych. Współpracownik wielu firm szkoleniowych.

 

  Michał Staniek

Partner zarządzający, radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy.
Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry.

W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych.
Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność.
Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi.
Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

 

 

  Paweł  Jędrzejak

Paweł Jędrzejak, Certyfikowany Trener Biznesu, ukończony program trenerski IBD Business School

 

Mirosława Wysocka

Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec w SKwP Oddział we Wrocławiu. Właściciel Biura Rachunkowego, Doradca Podatkowy

 

 

Szymon Niestryjewski

właściciel SN Accounts Ltd

Szymon Niestryjewski to twórca jednej z największych firm księgowej w Wielkiej Brytanii obsługującej polskich przedsiębiorców. Jego firma SN Accounts obsługuje ponad 4000 podmiotów w zakresie księgowości na terenie Wielkiej Brytanii, w szczególności spółki LTD oraz przedsiębiorstwa e-commerce z całej Europy handlujące na terenie UK. Szymon to przedsiębiorca z pasją do marketingu, głową pełną pomysłów i rozwiązań dla biznesu. Networker, współtwórca Multicultural Business Club oraz Midland Polish Business Club. Tworzy systemy biznesowe, dzięki którym przedsiębiorcy mogą doprowadzić procesy zapewniające ciągłość działania przedsiębiorstwa do perfekcji.

Współpracownicy mówią, że jest najlepszym marketingowcem wśród księgowych i najlepszym księgowym wśród marketingowców.

Karolina  Bisek

Karolina Bisek zajmuje się księgowością od 2007 roku i ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Własną kancelarię, zatrudniającą obecnie 11 osób, otworzyła w 2013 roku.

Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym ukończyła studia z zakresu Rachunkowości i Podatków, a także Marketingu i Zarządzania. W 2017 roku ukończyła aplikację radcowską. Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji na doradcę podatkowego oraz uprawnień biegłego rewidenta.

W 2016 roku Karolina Bisek ukończyła podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne”. W grudniu 2016 roku zdała egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. – ma licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1098.

 

 Teresa Cebrowska

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz wiceprzewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów powołanej przez Ministra Finansów.

Współpracownik Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca na studiach podyplomowych z rachunkowości i kontroli finansowej oraz zarządzania.

Specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej, sprawozdawczości i analizie finansowej oraz auditingu.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i komentarzy, wykłada na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez SKwP i PIBR.

 

  Władysław Fałowski

Autor licznych publikacji naukowych, ekspertyz i opinii dotyczących kwestii finansowo-księgowych. Łączy doświadczenie wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i wieloletniego prezesa spółki audytorskiej.

Przez cztery kadencje był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, obecnie przewodniczy Krajowej Komisji Nadzoru. Jest również aktywnym działaczem i wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zaangażowany w działalność szkoleniową w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, jest także autorem i współautorem materiałów dydaktycznych oraz egzaminatorem Komisji Egzaminacyjnej PIBR, autorem i recenzentem zadań testowych z rachunkowości finansowej, a także tematów na egzamin dyplomowy.

 

Dorota  Kania

Pracę w księgowości rozpoczęła w 1996 roku.

Od 2007 jest właścicielem Biura Rachunkowego  w Bielsku-Białej.  Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział w Bielsku-Białej.

Od 2018 roku należy grupy BNI PARTNERS należącej do międzynarodowej grupy biznesowej.

W swojej pracy stara się przekonać przedsiębiorców, że księgowość to nie zło konieczne i kotwica dla firmy lecz ważny partner w biznesie, który w oparciu o właściwe narzędzia, dostarcza cennych informacji przy podejmowaniu kluczowych i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

 

Beata Kaźmierczak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing,
specjalność: Rachunkowość i Finanse
.
Aplikuje na tytuł biegłego rewidenta, ma zdanych większość egzaminów.
Zwolenniczka posiadania wszechstronnej wiedzy w zawodzie księgowego, uczestniczyła w  niezliczonej ilości szkoleń, konferencji, kongresów, ukończyła też kilka kursów, w tym w Sztokholmie i  Tallinnie w zakresie Wymagań Standardów Międzynarodowych dla Rozwoju Biznesu, a  także kurs menadżerski przy Instytucie Rozwoju Biznesu zakończony najwyższym stopniem: „Profesjonalne Umiejętności Menadżerskie”.

Praktyk na stanowiskach kierowniczych od 1992 roku. Autorka planu restrukturyzacji oraz negocjatorka  w procesie restrukturyzacji w wielooddziałowej organizacji non profit, w której pełniła obowiązki Zastępcy Dyrektora.
Laureatka II miejsca w konkursie na Głównego Księgowego Miasta Gniezna.

Kierownik merytoryczny wdrożeń systemów księgowych oraz autorka rozwiązań controllingowych.
Pionierka zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w księgowości.

Od 2010 roku prowadzi wraz z mężem certyfikowane przez Ministra Finansów biuro rachunkowe pod nazwą: GRUPA KSIĘGOWYCH I DORADCÓW w siedzibie wybudowanej dzięki wykorzystaniu dotacji unijnej.
Biuro jest Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz posiada Certyfikat Centrum Informacji Księgowej jako partner merytoryczny.

W obliczu jednoczesnej utraty całego sprzętu elektronicznego, upadłości największych klientów w  czasie kryzysu gospodarczego, traumatycznej sytuacji osobistej i dodatkowo transformacji branży w kierunku wielu alternatywnych, tanich rozwiązań do księgowości, usług prowadzonych przez sieci bankowe i konieczności współistnienia z nimi na jednym rynku, wyszła zwycięsko dzięki indywidualnemu podejściu do klientów, szczególnej dbałości o nich, stawianiu na doradztwo oraz szczerej trosce o pracowników.

Propagatorka idei Sokratesa: „Wiem, że nic nie wiem”.
Pasjonatka prawa oraz psychologii w biznesie.
Prywatnie: miłośniczka ogrodów z zacięciem architektonicznym.

 

  Sławomir Hryniewicz – przedsiębiorca

Właściciel firmy EKO-MIX Company oraz Współwłaściciel Browaru Caminus.
Absolwent dawnej Akademii Ekonomicznej.
Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich
Członek wielu gremiów jak : Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki,  Powiatowa Rady Rynku Pracy, Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

 

  Joanna Kraj-Plenkiewicz

Prawnik, doradca podatkowy. Further information 400% casino bonus. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Od 1991 r. prowadzi działalność gospodarczą Biuro Rachunkowe, Kancelaria Podatkowa.
Od 2004 r. założycielka i Prezes Zarządu Centrum Obsługi Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Spółki Doradztwa Podatkowego, kompleksowo świadczącej usługi w zakresie prawidłowego ustalania zobowiązań podatkowych, obsługi rachunkowo-finansowej firm, doradztwa podatkowego, prawnego, ekonomicznego, reprezentacji przedsiębiorców w sporach w sprawach podatkowych, przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także z zakresu wsparcia przedsiębiorców w doborze właściwych rozwiązań podatkowych.

CODG jest członkiem Business Centre Club, do której została zaproszona jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej a także akceptująca zasady kodeksu honorowego.

CODG Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego trzykrotnie (w roku 2015,2017,2018) otrzymała tytuł Firmy Dobrze Widzianej, stanowiący wyraz uznania i podziękowania firmie, jej kierownictwu i pracownikom, za zaangażowanie społeczne oraz realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club, pod patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za wykonywane usługi CODG sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego została nagrodzona w 2015r – Medalem Europejskim, za doradztwo podatkowe i kompleksowe usługi księgowe.

W 2017r. – Medalem europejskim za doradztwo podatkowe w procesie przekształcenia firm, w tym doradztwo podatkowe i prawne oraz koordynacja działań w procesach zmiany form prawnych, łączenia i podziału firm prowadzonych w formie jednoosobowej, spółek osobowych lub osób prawnych oraz kompletna obsługa dokumentacji przekształceniowej.

W 2018r – Medalem Europejskim za edukację lokalnych przedsiębiorców.

Gala wręczenia wyróżnienia odbyła się w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Medal europejski to wyróżnienie dla wyrobów i usług, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego, przyznawane przez Business Center Club i Komitet Ekonomiczno-Społeczny z Brukseli.

Z inicjatywy i pomysłu Joanny Kraj-Plenkiewicz powstało Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Kłodzkich oraz Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej, działający na zasadach samofinansowania, którego głównym celem jest zintegrowanie środowiska przedsiębiorców oraz wymiana kontaktów środowisk biznesowych i okołobiznesowych. W ramach klubu realizowany jest projekt „Giełda Kontaktów”, podczas którego odbywają się cykliczne spotkania przedsiębiorców umożliwiające promocję firm i jej produktów. Nawiązane kontakty mają bezpośredni wpływ na rozwój firm, pozyskanie nowych odbiorców, dostawców lub zmniejszenie kosztów w prowadzonej działalności. Projekt został nominowany i wyróżniony w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie Kryształy 2016 i 2017, a także wyróżniony w Konkursie Kłodzka Róża 2016 organizowanym przez Starostwo Kłodzkie.

 

Barbara Bober-Kondrasiuk

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Biura Rozwoju Gospodarczego

 

Waldemar Dotkuś

W 1972 roku ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczna we Wrocławiu. Tam uzyskał stopień dr hab. nauk ekonomicznych , aktualnie emerytowany prof. UE.

Obecne miejsce pracy to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, w której pracuje na stanowisku prof. PWSZ. Specjalnością zawodowa jest rachunkowość, analiza finansowa, controlling,

Od 1972 roku do chwili obecnej pracuje jako nauczyciel akademicki. Jest dyplomowanym księgowym, autorem i współautorem ponad stu dwudziestu publikacji – obszar tematyczny : rachunkowość, analiza finansowa, procesy transformacji ( w tym wyceny przekształcanych podmiotów gospodarczych), rachunkowość zarządcza, controlling.

Autor i współautor kilkunastu raportów z wyceny transformowanych podmiotów gospodarczych w latach 1991 – 2018 ( w tym podmiotów świadczących usługi medyczne).

Autor i współautor wielu opinii w sprawach gospodarczych dla prokuratur.

Powoływany przez Sądy Powszechne i Gospodarcze jako biegły w sprawach gospodarczych.

Członek Komisji Rozjemczych i Sądu Polubownego w sprawach gospodarczych.

Doradca w sprawach gospodarczych dla wielu firm, współautor opinii gospodarczych wydawanych w ramach usług świadczonych przez UE. Wykładowca dla praktyków w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członek Zarządu OD SKwP, członek Rady Naukowej ZG SKwP.

Grzegorz Krzos

dr hab. prof.UE prowadzi działalność biznesową, badawczą i dydaktyczną z zakresu realizacji projektów startupowych, w tym projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków krajowych i UE, Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów startupowych w Polsce, Europie i Chinach.
Od roku 2003 pełni funkcje członków zarządów wielu spółek kapitałowych i rad nadzorczych. Był również inicjatorem i współautorem koncepcji projektu inkubowania spółek w EIT+, UIP, MWPN-T we Wrocławiu. W latach od 2008 do 2012 był członkiem rad nadzorczych trzech Instytucji Otoczenia Biznesu wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacji:
W okresie od 2004 do 2019 współtworzył ponad 300 projektów innowacyjnych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i dolnośląskich uczelni dofinansowanych z funduszy pomocowych. W zakresie  międzynarodowej współpracy startupowej, naukowo-badawczej oraz transferu wiedzy i technologii dr hab. Grzegorz Krzos współpracuje z uczelniami ze Szwajcarii (Uniwersytet Neuchatel), Chin (Shanghai Jiao Tong University, Ningbo University), Niemcy (Applied University in Mainz), Czech (Uniwersytet Hradec Kralowe) i Włoch (Bocconi School of Management  in Milano) oraz IDRAC we Francji.

Piotr Sołtysiak

Piotr Sołtysiak, Dyrektor ds. Finansowych Wrocławski Park Technologiczny SA