Zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu w realizacji
wydarzenia pod nazwą KONEL V Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i
Przedsiębiorców,  organizowanego przez
ELIKS Audytorska Sp. z o.o., której dotyczy formularz zgłoszeniowy. Administratorem
danych jest firma ELIKS Audytorska Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Sokolnicza 34, 53-660 Wrocław. Administrator zapewnia spełnienie wszystkich
praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo
dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zgoda została wyrażona przeze
mnie świadomie i dobrowolnie. Zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
wyrażam zgodę na udostępnienie ELIKS Audytorska Sp. z o.o. i innym podmiotom
związanym z konferencją KONEL moich danych osobowych podanych na niniejszym
formularzu dla celów realizacji usług
związanych z organizacją konferencji . Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych zawartych w formularzu
w celach marketingowych i promocyjnych związanych z konferencją. Zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji
elektronicznej od Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących. Zgoda
ta może zostać wycofana w każdym czasie.”]

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam
zgodę na informowanie mnie o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez ELIKS
Audytorska Sp. z o.o. Zgoda dotyczy obecnych i przyszłych wydarzeń.”]

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na
podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów
wywołujących przez Administratora np. w formie SMS. Zgoda ta może zostać
wycofana w każdym czasie.”]

Wyrażam zgodę na utrwalenie i
wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku utrwalonego w formie filmu,
fotografii analogowej lub cyfrowej, w celu relacji i informacji po i w trakcie konferencji  KONEL ,w pisemnych materiałach informacyjnych
oraz w sieci Internet, w tym na kontach ELIKS Audytorska Sp. z o.o. oraz
Konferencja KONEL ,zakładanych kontach Administratora w mediach
społecznościowych.  Akceptuję Regulamin <a
href=”http://www.konferencjakonel.eu/regulamin.pdf”>(zobacz
regulamin w pliku pdf)</a> konferencji KONEL.

Scroll to Top