Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu w realizacji wydarzenia pod nazwą KONEL I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców,  organizowanego przez ELIKS Audytorska Sp. z o.o., której dotyczy formularz zgłoszeniowy. Administratorem danych jest firma ELIKS Audytorska Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 34, 53-660 Wrocław. Administrator zapewnia spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zgoda została wyrażona przeze mnie świadomie i dobrowolnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na udostępnienie ELIKS Audytorska Sp. z o.o. i innym podmiotom związanym z konferencją KONEL moich danych osobowych podanych na niniejszym formularzu dla celów realizacji usług  związanych z organizacją konferencji .

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych zawartych w formularzu w celach marketingowych i promocyjnych związanych z konferencją. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących. Zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie."]

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na informowanie mnie o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez ELIKS Audytorska Sp. z o.o. Zgoda dotyczy obecnych i przyszłych wydarzeń."]

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących przez Administratora np. w formie SMS. Zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie."]

Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku utrwalonego w formie filmu, fotografii analogowej lub cyfrowej, w celu relacji i informacji po i w trakcie konferencji  KONEL ,w pisemnych materiałach informacyjnych oraz w sieci Internet, w tym na kontach ELIKS Audytorska Sp. z o.o. oraz Konferencja KONEL ,zakładanych kontach Administratora w mediach społecznościowych.  Akceptuję Regulamin <a href="https://www.konferencjakonel.eu/regulamin.pdf">(zobacz regulamin w pliku pdf)</a> konferencji KONEL.